Kontakt

Ecopasta s.r.o.
Kuzmányho 5
Banská Bystrica

 

Adresa skladu:

Pod dráhami 1,

960 01  Zvolen

 

Telefón: +421 917 354 604

E-mail: obchod.ecopasta@gmail.com

 

 

Fakturačná adresa: Ecopasta s.r.o., Na Troskách 3, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 36 635 570, IČ DPH: SK 2021 964 813

   IBAN: SK7711110000001306292004

Korešpondenčná adresa: Ecopasta s.r.o., Kuzmányho 5, 974 01  Banská Bystrica